Duyurular

Mayıs 20, 2021

Tema: Uzaktan Üniversite Psikolojik Danışmanlığı

Mayıs 20-21, 2021 tarihlerinde zoom ortamında çevrimiçi olarak gerçekleşiyor.
Detaylı bilgi için etkinlik web sitesini ziyaret edebilirsiniz:

http://www.unipdrsempozyum2021.com/

Sempozyum programımız belli olmuştur. Program akışında görsel izlemenin kolay olması için yalnızca çalışma başlığı ve sunumu yapacak kişinin adı verilmiştir. Ancak sempozyum sitesinde ilgilendiğiniz çalışmanın üzerini tıkladığınızda ekibi, kurumu ve çalışma özetini görebilirsiniz.

 

Çevrimiçi Program Akışı

 

GÜN 1, 20 MAYIS 2021

TÜRKÇE

 

9:30-9.45              Açılış Konuşması, DENİZ ALBAYRAK-KAYMAK ve GİZEM TOSKA

9:45-11:15            KONU 1: Danışmanlık Merkezi Yönetiminin Gözünden

1.1 Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin pandemi sürecine uyumlanması, TURNEL ALTAN

1.2 Yeni yapılandırılan bir üniversite psikolojik danışmanlık biriminde çevrimiçi psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi, İLKAY DEMİR

1.3 Üniversite öğrencilerine yönelik önleyici ve koruyucu çalışmalar, CEREN ÖNCEL

1.4 Bir psikolojik destek grubunun sunumunda karşılaşılan güçlükler, çözüm yolları ve grubun öğrenciler için gözlemlenen faydaları, BAŞAK KHAMUSH

1.5 Öğrencisiz binadan öğrencisiz binaya, DENİZ ALBAYRAK-KAYMAK

11:15-11:30         Çay molası

11:30-13:00         KONU 2: Uzaktan Bireysel Danışmanlıkta Karşılaşılan Güçlükler ve Yenme Yolları

2.1 Üniversitelerde kariyer danışmanlığı ve eğitimi: Sanal dünyada gelişen eğilimler, ELİF BALIN

2.2 Uzaktan bireysel danışmanlık deneyimlerimize bir bakış, DİLAN TEPRET

2.3 Çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik danışmaya ilişkin tutum ile çevrimiçi mahremiyet kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi, DAMLA ZÜMBÜL

2.4 Uzaktan psikolojik danışma hizmetlerinde Şimdi ve Burada: Terapi odasının kaybı, AYLİN SEZER TRACY

2.5 Danışan, danışman ve süpervizör bakış açısından çevrimiçi psikolojik danışma, TUĞBA TÜRK KURTÇA

13:00-14:00         Öğle arası

14:00-15:30         KONU 3: Danışman Eğitimcisi ve Gözetmeninin Gözünden

3.1 Öğretim üyelerinin çevrimiçi psikolojik danışmaya ilişkin görüşleri: Covid-19 pandemi öncesine genel bir bakış, GÖKÇEN AYDIN

3.2 Çevrimiçi süpervizyon deneyimlerinden öğrendiklerimiz, ZEYNEP ATİK

3.3 Okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarının çevrimiçi uyarlanması, Z. HANDE SART

3.4 Covid-19 salgın sürecinde uzaktan grupla psikolojik danışma uygulamaları, FATMA ÖZSERT

3.5 Çevrimiçi ortamda süpervizyon ilişkisinin günlükler yoluyla nitel olarak incelenmesi, ECE GÖKMENOĞLU

15:30-15:45         Çay arası

15:45-17:15         KONU 4: Uzaktan Grup Danışmanlığında Karşılaşılan Güçlükler ve Yenme Yolları

4.1 Çevrimiçi grupla psikolojik danışma uygulamalarında yaşanan güçlükler ve başa çıkma yolları, ŞEBNEM ASLAN

4.2 Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma dayalı çevrimiçi psikoeğitim programının üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve yaşam doyum düzeylerine etkisi, BURAK KÖKSAL

4.3 Çevrimiçi sanatla grup terapisinin üniversite öğrencilerinin duygusal öz farkındalık, depresyon ve kaygı düzeyleri üzerine etkileri, GİZEM BODUR ATALAY

4.4 Çevrimiçi Grup Psikolojik Danışmanlığı Deneyimleri, ESMANUR YILMAZ KÖKSAL

4.5 Üniversite öğrencilerine yönelik rahatlama atölyeleri, HİLAL NUR SERT

17:15-17:30         Çay arası

17:30-18:15         Davetli Konuşmacı 1, AYŞEN DARCAN, Fordham Üniversitesi

18:15-19:00         Yemek arası

Online Program Flow

 

DAY 1, MAY 20, 2021

ENGLISH

 

19:00-19:15         Welcome address, DENİZ ALBAYRAK-KAYMAK & GİZEM TOSKA

19:15-20:00         Invited speaker 1, ANDREW LEE, ACCA President

                              

20:00-20:15         Coffee break

20:15-21:45         PANEL 1: Counseling Center Directors

                               DAVID DAVAR, ERNESTO ESCOTO, SHARON L. MITCHELL, SARAH NOLAN

 

21:45-22:00         Invited speaker 2, MARTIN JENCIUS, Kent State University

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Çevrimiçi Program Akışı

 

GÜN 2, 21 MAYIS 2021

TÜRKÇE

 

9:30-10:45            KONU 5: Üniversite Danışmanları Gözünden

5.1 PDR lisans programında mesleki rehberlik uygulaması dersinin çevrimiçi yürütülme süreci: Psikolojik danışman adaylarının deneyimleri, YILDIZ ÖZTAN ULU

5.2 Pandemi sürecinde psikolojik danışma ve rehberlik uygulama ve araştırma merkezinin işleyişi ve süreçteki deneyimi, CÜNEYT ATEŞ

5.3 Üniversite öğrencileriyle çalışan ruh sağlığı uzmanlarının uzaktan çalışma deneyimleri, OZAN AKBAŞ

5.4 Danışmanların gözünden geleneksel, yeni akım ve çevrimiçi önleyici çalışmalar, GİZEM TOSKA

10:45-11:00         Çay arası

11:00-12:00         KONU 6: Uzaktan Üniversite Danışmanlığında Acil Durumlar ve Kriz Yönetimi

                               6.1 Bir üniversite psikososyal destek ağı: TEDU COPeS Modeli, SILA DENİZ BEYARSLAN

                               6.2 Yas süreci kriz müdahalesi: EMDR olgu sunumu, ÖZGE TOK

6.3 Eşik-bekçisi eğitimleri: ABD'deki yüz yüze uygulamalardan Türkiye'de uzaktan uygulamalara, GİZEM TOSKA

 

12:00-12:45         Psikiyatrik bakış açıları: Görüşme ve üzerine tartışma

                               VICTOR SCHWARTZ, New York Üniversitesi (görüşme kaydı, 30 dakika)

                               Tartışmacılar: SERAP ÇAKICI ALPASLAN ve GÖRKEM YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi

 

12:45-13:45         Yemek arası

 

13:45-15:15         KONU 7: Danışmanlıktan Yararlanan Üniversite Öğrencisi Gözünden

                               7.1 Öğrenci gözünden çevrimiçi danışmanlık, CEYDA CİHAN AYDOĞDU

7.2 Üniversite öğrencilerinin çevrim içi eğitime ve iyilik hallerindeki değişikliklere ilişkin görüşleri, FİDAN KORKUT OWEN

7.3 Covid-19 sürecinde üniversite öğrencileri: Kariyer ihtiyaçları, engelleri, destek mekanizmaları, YEŞİM KONCA ÇOBAN

                               7.4 Sahadan bir destek uygulaması: İş insanlarıyla çevrimiçi buluşmalar, ÖZGE TOK

7.5 Yılmazlık temelli grupla psikolojik danışma uygulamasının Covid-19 risk grubundaki üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeylerine etkisi, ESRA EKER DURMUŞ

 

15:15-15:30         Çay arası

 

15:30-17:00         KONU 8: Uzaktan Üniversite Danışmanlığında Proaktif; Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar

                                8.1 MARPAM (Marmara Üniversitesi) akran danışmanlığı modeli, NİLGÜN CANEL

                               8.2 Uzaktan mentorluk-akran danışmanlığı, PELİN ATASOY

                               8.3 Trakya Üniversitesi e-oryantasyon programı, SEDA DONAT BACIOĞLU

8.4 Akademik Başarı ve Hayat Becerileri (ALIS 100) Dersinin uzaktan eğitime uyarlanması, PINAR ÖZBEK

8.5 Pandemi döneminde çevrimiçi psikososyal destek hizmeti: Bahçeşehir Üniversitesi örneği, SELİN MERVE YAŞAR

 

17:00-17:15         Çay arası

 

17:15-18:00         Davetli konuşmacı 2, AYŞE ÇİFTÇİ, Purdue Üniversitesi

18:00-18:15         Düşünceler: Etik kurallar ve çevrimiçi psikolojik yardım, ŞENEL POYRAZLI

18:15-19:00         Yemek arası

 

Online Program Flow

 

DAY 2, MAY 2021, 2021

ENGLISH/TURKISH

 

19:00-19:45         Invited speaker 3, WILLIAM BORGEN, IAC President

19:45-20:00         Coffee break

20:00-21:30         PANEL 2: Counselor education and supervision

                               JESSICA DEL VITA, NATASHA MAYNARD-PEMBA, CHUN-CHUNG CHOI, LISA FERDINAND

 21:30-22:00        Closing, (TURKISH) Edindiklerimiz, paylaşım ve veda

                               BÜREM/BÜSÖD uzmanları ve Ömer Anlatan

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aralık 28, 2020

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen Deneyimleri Buluşturma Webinar Dizisi’nin üçüncüsü Kariyer Merkezi iş birliği ile gerçekleşecek! Aşağıda ayrıntılarını bulabileceğiniz “Belirsizlik Döneminde Kariyer Yolu Belirleme” başlıklı bu webinara davetlisiniz! Webinara afişte bulunan QR kodu okutarak ya da aşağıdaki bağlantıyı kullanarak katılabilirsiniz:

https://zoom.us/meeting/register/tJYldOyrqDgsHdBpB7Mud7Xlg9VhoI25zsEy

BELİRSİZLİK DÖNEMİNDE KARİYER YOLU BELİRLEME

28 Aralık Pzts. 2020, 18:00-20:00

Pandemi koşullarında evlerinde yalıtılmış şekilde kalıp uzaktan elektronik erişimli kaynaklarla eğitimini sürdürmeye ve kendilerine mesleki gelecek inşa etmeye çalışan gençlerimize destek olmak üzere planlanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi özelinde düzenlenmekteyse de kamuya açık bir ücretsiz Zoom ortamında gerçekleşecektir.  Panel akışında katkıda bulunanların deneyimlerini paylaşacakları sohbet şeklinde olacaktır. Katkıda bulunan konuşmacılara gönüllü destekleri için şükran duyuyoruz.

Konuşmacılar

Prof. Dr. Fidan Korkut-Owen Moderatör

Lisans derecesini 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans (1986) ve doktora (1991) derecelerini ise aynı üniversitenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Uzmanlığını aldığı birimde 9 yıl araştırma görevlisi daha sonra 18 yıl öğretim üyesi olarak çalışarak akademik unvanlarını kazandı. Bu arada 1993-1994 ‘de bir yıl boyunca Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma Derneği’nin Başkanlığını ve 2010- 2015 yılları arasında da derneğin yayını olan Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma Dergisi’nin editörlüğünü yürüttü. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Greensboro Üniversitesi ve Kentucky Morehead Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olduğu 2011 yılından sonra, 6 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde farklı üniversitelerde dersler verdi. Kendisi, 2015 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde aralarında kariyer psikolojik danışmanlığının da olduğu yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Araştırma ve yayın konuları arasında kariyer psikolojik danışmanlığı, önleyici psikolojik danışma ve rehberlik, iyilik hali, psikolojik danışman eğitimi ve psikolojik danışmanların kişisel eğilimleri yer almaktadır. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte geliştirdiği, Kariyer Yelkenlisi Modeli’ne dayalı okul uygulamaları ile ilgilenmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Elif Balın

Lisans derecesini 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) programında tamamladı. Aynı yıl Bahçeşehir Üniversitesi kariyer merkezinde çalıştı ve proje asistanlığını yaptığı “Global Career Development Facilitators” (GCDF) sertifika programını tamamladı. Yine PDR alanındaki yüksek lisans derecesini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı ve aynı zamanda Bilkent Üniversitesi Uluslararası Okulu’nda okul psikolojik danışmanı olarak çalıştı. Ardından Danışman Eğitimi ve Süpervizyonu alanında doktora çalışması yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Pennsylvania Devlet Üniversite’ne gitti. Burada Kadın Çalışmaları yan dal doktora programını tamamladı ve bu alanda dersler verdi. Doktora çalışmalarının son dört yılında ise aynı üniversitenin kariyer merkezinde kariyer danışmanı olarak çalıştı. Bu sırada gerekli yeterlikleri tamamlayarak Lisanslı Profesyonel Danışman (LPC) ve “National Certified Counselor” unvanlarını kazandı. Doktora derecesini kazandığı 2015 yılından sonra bir yıl boyunca New Jersey Rowan Üniversite’sinde öğretim üyeliği yaptı. Kendisi, 2016’dan beri Kaliforniya Devlet Üniversitesi San Francisco kampüsü danışmanlık bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Uzm. Psk. Dan. Ezgi Özkök Yılmaz

Lisans ve yüksek lisans derecelerini 2009 ve 2015 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programında tamamladı. Yüksek lisans öğrencisi iken üç yıl boyunca aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Tez konusu olan stres, bilişsel değerlendirmeler ve başa çıkma üzerine olan araştırmasını sürdürdü ve halen yayın haline getirme üzerine çalışmaktadır. Mezuniyetinden sonraki yıllarda lise düzeyinde iki özel okulda okul psikolojik danışmanı olarak görev aldı. Kendisi 2013 yılından beri Ulus Özel Musevi Lisesi’nde okul psikolojik danışmanı olarak çalışmaktadır. Bir akademik yıl Maltepe Üniversitesi’nde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak “Mesleki Danışmanlık Kuramları” ve “Mesleki Danışmanlık Uygulamaları” derslerini vermiştir ve halen MEF Üniversitesinde yine kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak “Kariyer Danışmanlığı Kuramları ve Uygulamaları” ve “Staj Deneyimi” derslerini vermektedir. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde (BÜREM) gönüllü olarak öğrenciler için  grup ve bireysel danışmanlık çalışmaları yürütmektedir. İstanbul Psikanaliz Derneği ve Rorschach ve Projektif Testler Derneğinin eğitim ve çalışmalarına düzenli olarak katılmakta ve 2013 yılından beri psikanalitik yönelimli gözetim almaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Uzm. Burcu Ertürk Kılıç

Lisans derecesini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yine aynı üniversitenin Medya ve Kültürel Çalışmalar alanında 2008 yılında yüksek lisans derecesini aldı. İstanbul’a 2011 yılında taşındı ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kendisi 2018 yılından beri aynı kurumun Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Uzm. Ertürk Kılıç aynı zamanda öğrenim görmekte olduğu Eğitim Bilimleri Doktora Programı’nda sanat yoluyla yaratıcı liderlik gelişimi üzerine doktora tezi yazmaktadır. Ayrıca, seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu olan Uzm. Ertürk Kılıç, Ankara Deneme Sahnesi’nde ve SanatOdası/KunstRaum Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaktadır. Kendisi diksiyon, iletişim, drama, sanatla öğrenme ve öğretme, liderlik ve yaratıcılık alanlarında yetişkin eğitimleri tasarlamakta ve Uluslararası Tiyatro Projesi kapsamında İtalya’da geliştirilen ve okula devamı teşvik edici bir yöntem olarak tiyatroyu uygulayan “Cosquillas Metodu”nun Türkiye koşullarına uyarlanması üzerine çalışmaktadır.

 

,DENEYİMLERİ BULUŞTURMA WEBINAR DİZİSİ 3:

BELİRSİZLİK DÖNEMİNDE KARİYER YOLU BELİRLEME

Eğitim Bilimleri ve Kariyer Merkezi işbirliği ile düzenlenmiştir.

28 Aralık 2021, 18:00-20:00

Sevgili ilgililer,

Tamamlanmış olan bu webinarın içeriği hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyip Türkçe ve İngilizce bilenleriniz için, webinar moderatörü Prof. Dr. Fidan Korkut Owen ile panelistler Yrd. Doç. Dr. Elif Balın ve Uzm. Ezgi Özkök Yılmaz aşağıda bir dizi kaynağı sizler için sıralamıştır. Yararlı bulmanız dileğiyle kariyer yolculuklarınızda güzel deneymler dileriz.

Eğitim Bilimleri Bölümü adına, düzenleyenler:

Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak ve Araş. Gör. Ömer Anlatan 

 

 

Managing Your Career during Times of Uncertainty: 5 Steps You Can Take Today

March 27, 2020 The Washington Center

https://resources.twc.edu/articles/managing-your-career-during-times-of-uncertainty-5-steps-you-can-take-today

5 Tips for How to Job Search in Uncertain Times

By Lerner College • April 2, 2020

https://lerner.udel.edu/seeing-opportunity/5-tips-for-how-to-job-search-in-uncertain-times/

How to Successfully Change Careers during Times of Uncertainty

Adunola Adeshola Contributor ForbesWomen

https://www.forbes.com/sites/adunolaadeshola/2020/09/15/how-to-successfully-change-careers-during-times-of-uncertainty/?sh=653b13e42c0e

What to Do When Faced with Career Uncertainty

Caroline Castrillon

https://www.forbes.com/sites/carolinecastrillon/2020/04/15/what-to-do-when-faced-with-career-uncertainty/?sh=1efde5534d81

Job Searching during Uncertain Times

By Erin Ewart

https://careersforimpact.com/2020/03/12/job-searching-during-uncertain-times/

Suggested Articles:

  • Positive Uncertainty: A New Decision-Making Framework for Counseling

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.337.4511&rep=rep1&type=pdf

  • How uncertainty affects career behaviour: A narrative approach

https://doi.org/10.1177/0312896218775801

  • Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities

https://canvas.wisc.edu/files/42959/download?download_frd=1&verifier=caP62PzAqk5QStLMj6KrA2onMByNOjgvvItndNeU

 

 

https://ceric.ca/events/free-webinar-series-career-theories-and-models-at-work-october/

 

Umut, Öz-yeterlilik, İyimserlik, Yılmazlık kavramları üzerine kaynaklar:

Kuşaklar ve Yetkinlikler üzerine araştırma sonuçları ile öngörülerini bulabileceğiniz Evrim Kuran’ın konuşmalarından birini dinlemek için  https://www.youtube.com/watch?v=QCY6HtHHuIg&feature=emb_logo

Optimizm ve Kariyer üzerine Simon Sinek’in Podcastini dinlemek için

The Infinite Game with Dr. James Carse | A Bit of Optimism - a Podcast with Simon Sinek: Episode 24

https://www.youtube.com/watch?v=r6ME0_iXr4M

Brene Brown’un A Call to Courage konuşmasını Netflix’te izlemek için https://www.netflix.com/tr/title/81010166

Genel İyi Oluşunuzu Desteklemek için Yale Üniversitesi’nden Dr. Laurie Santos’un The Science of Well-Being dersini Coursera’dan alabilirsiniz.

Konuyla ilgili kitap önerisi: David Blustein entitled The Importance of Work in an Age of Uncertainty

İş ararken arada geçen sürede etkin ve bağlantıda kalmak için bazı öneriler;

  1. LinkedIn gibi profesyonel platformların kullanımına hâkim olabilirsiniz, orada sizi bekleyen apayrı bir dünya var bazılarınız şimdiden karıştırmaya başlamış olabilirsiniz. Çevrimiçi profesyonel kimliğinizi oluşturun; buna bir arkadaşınızdan cahce sini temizleyip sizin adınızla Google’da arama yapmasını isteyerek başlayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı gözden geçirebilir özgeçmişinizi oluşturabilirsiniz.
  2. Kısa dönemli staj olanakları, projeler, gönüllü çalışmalar, eğitim ve seminer programlarına katılma ve bağlantı ağını genişletme bu aradaki zamanı verimli kılabilir.
  3. Kendinizi tanıma, yetkinliklerini değerlendirme amacıyla deneyimlerinizi bu bağlamda yeniden gözden geçirerek özgeçmişinizi tamamen farklı (ve de anlamlı!) bir şekilde yazabilirsiniz.
  4. Alanınızda öne çıkan gelişmeleri okuyarak online ders/seminer listenizi güncelleyebilirsiniz. Dersleri tamamlamanız değil burada amaç güncel ve bağlı kalmanız.
  5. Psikolojik sermayenize iyi bakmak adına zihinsel, ruhsal ve sosyal kapasitelerinize yatırım yapabilirsiniz.

 

Kariyer yolunuzu belirlemeden önce, yüksek lisansa, staja, eğitimlere, iş başvurularına savrulmadan önce durup kendinize sorabilir misiniz?

Bu dönemde beni kaygılandıran nedir?

Sektörümün sekteye uğramış olması mı?

Mesleğimin atıl kalması mı?

Teknoloji bilgimin yetersiz olması mı?

Olanaklarımı bilmemek mi?

Kendimi yeterince tanımamak mı?

  • Karakter Güçlerinizi bilmek özellikle zor zamanlarda baş etme becerilerinizi yeniden düşünmenin olumlu bir yolu. Bunun için VIA Character Strengths envanterini ücretsiz uygulayabilirsiniz. Testin Türkçe versiyonu için teste başlamadan önce son aşamada Dil Seçeneklerini bulabilirsiniz. https://www.viacharacter.org/

 

Karakter Güçlerinizin günlük yaşamdaki görünüşlerini anlamak ve geliştirmek istedikleriniz üzerine öneriler bulmak için şu ve şu yayını inceleyebilirsiniz...

Eylül 10, 2020

                                                         

Eğitimde Sanal Ortamlar: Fırsatlar ve Zorluklar Webinarı izlemek için tıklayınız


 

Ağustos 19, 2020

Eğitim Bilimleri Bölümü sanal mezuniyet törenimizin videosunun youtube linki aşağıdadır.

https://youtu.be/n6TCNyu-z4I

 

Mart 9, 2020

MEZUNLARIMIZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ SİZLERİ BEKLİYORUZ

9 MART PZTS 2020, 16:00-... KRİTON CURİ'de!

https://kariyermerkezi.boun.edu.tr/content/egitimde-kariyer-zirvesi-9-10-mart-2020

 

Ocak 24, 2020

Bölümümüze aşağıdaki özelliklerde öğretim elemanları arayışındayız:

1-Adayların psikolojik yardım alanlarından birinde doktora derecesine, psikolojik danışma / terapi alanında araştırma ve yayınlara ve uygulama deneyimine sahip olması gerekmektedir.
ve
2-Adayların yetişkin eğitimi alanında doktora derecesine, yetişkin eğitimi alanında araştırma ve yayınlara ve tercihan yetişkin eğitiminde uygulama deneyimine sahip olması gerekmektedir.
ve
3-Adayların nicel araştırma/ölçme alanında doktora derecesine, yayınlara ve tercihan değerlendirme ve program değerlendirme araştırmalarında deneyime sahip olması gerekmektedir.
ve
4-Adayların eğitim sosyolojisi ve felsefesi alanında doktora derecesine, çalışma alanlarında araştırma ve yayınlara sahip olması gerekmektedir.

Diplomanızı aldığınız ülke ya da uyruğunuz gibi ayrımlar yapılmamaktadır.
Lütfen mesleki özgeçmişiniz ve size referans veren iki kişinin adı ve iletişim bilgisiyle birlikte deniz.kaymak@boun.edu.tr adresine başvurun.
Mesajınızda mesleki plan ve amacınızı kısaca belirtin.

Ocak 6, 2020
Resmî Gazete'nin 09.11.2018 tarih ve 30590 sayısında yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 25 Kasım 2019 tarihinde ilan edilen Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı (4. Derece) araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların 26 Aralık 2019 Perşembe günü yapılan giriş sınavı sonrasındaki değerlendirme sonucu aşağıda verilmiştir.
                           
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı (4. Derece)  
Araştırma Görevlisi Kadro İlanı Sonuçları  
    Değerlendirmeye Alınan Puanlar      
  TC Kimlik No.'sunun son dört basamağı Lisans GNO Lisans GNO 100'lük eşdeğeri Lisans GNO 100'lük eşdeğeri (%30) ALES ALES (%30) YDS / YÖKDİL YDS / YÖKDİL (%10) Yazılı Sınav Yazılı sınav (%30) Toplam Atanma Durumu  
1 *******7146 3,73 93,70 28,11 90,83326 27,24998 91,25000 9,12500 81,25 24,38 88,85998 ASİL  
2 *******2202 3,67 92,30 27,69 86,14739 25,84422 93,75000 9,37500 75,69 22,71 85,61755 YEDEK  
3 *******1760 3,60 90,66 27,20 85,16677 25,55003 91,25000 9,12500 59,03 17,71 79,58136    
4 *******3880 3,61 90,90 27,27 83,78616 25,13585 96,25000 9,62500 36,11 10,83 72,86418    
5 *******4582 3,78 94,86 28,46 85,92824 25,77847 92,50000 9,25000 27,08 8,13 71,61147    
6 *******9624 3,15 80,16 24,05 90,32132 27,09640 91,25000 9,12500 37,50 11,25 71,51940    
7 *******8202 3,17 80,63 24,19 93,38892 28,01668 97,50000 9,75000 31,25 9,38 71,33068    
8 *******4234 3,15 80,16 24,05 84,59798 25,37939 96,25000 9,62500 38,19 11,46 70,51073    
9 *******3822 3,76 94,40 28,32 87,81067 26,34320 96,25000 9,62500 9,72 2,92 67,20487    
10 *******9366 3,75 94,16 28,25 89,76842 26,93053 95,00000 9,50000 1,39 0,42 65,09519    

 

Resmî Gazete'nin 09.11.2018 tarih ve 30590 sayısında yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 25 Kasım 2019 tarihinde ilan edilen Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı (5. Derece) araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların 26 Aralık 2019 Perşembe günü yapılan giriş sınavı sonrasındaki değerlendirme sonucu aşağıda verilmiştir.
                           
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı (5. Derece)  
Araştırma Görevlisi Kadro İlanı Sonuçları  
    Değerlendirmeye Alınan Puanlar      
  TC Kimlik No.'sunun son dört basamağı Lisans GNO Lisans GNO 100'lük eşdeğeri Lisans GNO 100'lük eşdeğeri (%30) ALES ALES (%30) YDS / YÖKDİL YDS / YÖKDİL (%10) Yazılı sınav Yazılı sınav (%30) Toplam Atanma Durumu  
1 *******6882 3,69 92,76 27,83 76,55275 22,96583 100,00000 10,00000 77,08 23,13 83,91883 ASİL  
2 *******7774 3,66 92,06 27,62 71,08849 21,32655 96,25000 9,62500 60,42 18,13 76,69455 YEDEK  

* RESMİ SONUÇLAR ÜNİVERSİTE WEB SAYFASINDA GÜN İÇİNDE İLAN EDİLECEKTİR.

Sayfalar