Hakkımızda

Eğitim Bilimleri Bölümü, Fakülteye bağlı olarak bir alanda (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) lisans; Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak da, üç alanda (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim) yüksek lisans ve bir alanda (Yetişkin Eğitimi) doktora programları yürütmektedir. Eğitim Bilimleri Bölümü ayrıca, Eğitim Fakültesinin diğer dört bölümünde (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Temel Eğitim Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü) öğrenim gören lisans öğrencilerine öğretmenlik formasyonu dersleri vermektedir.

Amaç: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programında okul çağındaki çocuklar ve ergenler için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek meslek insanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü Akademik Bütünlük Yaklaşımı

Sevgili öğrencilerimiz,

Çalışmalarınızda uygun davranış kurallarına uymakla sorumlusunuz. Uygun davranış kuralları başkalarına saygılı olmayı, başkalarının malını mülkünü korumayı ve tüm çalışmalarınızın özgün olarak size ait olmasını ya da uygun bir şekilde kaynak kullanmanızı, tüm yazarlara hak ettikleri payı vermenizi gerektirir.

Akademik sahtekarlık haksızlığa hizmet eder. Uygun olmayan akademik davranışlar arasında şu ve benzeri örnekler sıralanabilir: hazır bir ödev satın almak, ödevini başkasına yaptırmak; başkalarını taciz etmek; mala-mülke zarar vermek; sınavlarda kopya çekmek ya da devam çizelgelerinde sahte imza atmak; ve intihal. Bilinçli ya da kazara, küçük ya da büyük, kendi ya da başkasının çıkarı için olmasına bakılmaksızın, tüm etik dışı davranışlar disiplin soruşturmasına tabidir ve kişisel saygınlığın kaybıyla sonuçlanır.

Dürüst olmayan akademik çalışmaya intihal ya da çalıntı denir. İntihal, akademik hırsızlıktır; başkasının yayımlanmış ya da yayımlanmamış, basılı ya da elektronik ortamdaki çalışmasını kendisininmiş gibi kullanmaktır ve asla kabul edilemez. İntihal yapmak, yapılmış ödevden kaldı notu alınmasıyla cezalandırılır ve öğrencinin akademik danışmanına, Bölüm Akademik Kuruluna ve Üniversitenin Disiplin Komitesine bildirilir.

Eğer herhangi bir beklentiyi karşılayamayacak bir mazeretiniz varsa, bu konu hakkında dürüst olmanız, elinizden gelenin en iyisini yapmanız ve durumu ilgili öğretim elemanına danışmanız önerilir. Birkaç puan kazanma olasılığı hiçbir zaman kişisel saygınlığınızı kaybetmenize, temiz akademik kayıtlarınızı riske atmanıza ve disiplin sonuçlarına katlanmanıza değmez. Tüm öğrencilerimizin dürüst olduklarını, her zaman uygun biçimde kaynak göstermeyi bilmeseler de bunu öğrenmeye etkin bir şekilde çalışacaklarını, bir konunun uygunluğundan emin değilseler bunu akademik danışmanlarına ya da öğretim elemanlarına danışmaya istekli olacaklarını varsayıyoruz. Öğrencilerimizin dürüstlükle olumlu sonuçlar elde ederek örnek olacaklarına ve genel yaşam sorunlarına yaklaşımlarında etik tutum benimseyeceklerine inanıyoruz.

Dersler: Lisans programındaki dersler üç ana grupta toplanmaktadır:

(1) Kuramsal temel: Eğitimin sosyolojik ve yönetsel temelleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlığın temelleri, yaşamboyu gelişim, kişilik kuramları, uyum bozukluklarını anlama, grup dinamikleri, konsültasyon, vb.

(2) Yöntemsel temel: Bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, vb.

(3) Uygulama temeli: Danışmanlıkta bireyi tanıma ve değerlendirme teknikleri, danışmanlıkta gözlem ve görüşme teknikleri, sınıf yönetimi, alan uygulaması, vb. Programda toplam dört yıllık lisans eğitimi sonunda öğrenciler, 138 ders kredisini tamamlamaktadırlar. Zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere alan içi ve dışından ilgilerine göre kendilerini geliştirmelerini sağlayan seçmeli ders olanakları sunulmaktadır.

Bölüm, eğitim yaklaşımı ve öğretim ortamıyla Türkiye'de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına öncülük etmekte, bazı özgün destekleyici uygulamalarda bulunmaktadır. Örneğin, seçmeli olarak verilen Akran Rehberliği uygulamalı derslerini 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin görmüş oldukları eğitim çerçevesinde ve gözetim altında İngilizce Hazırlık sınıflarında öğrenim görmekte olan bölüm lisans öğrencilerinin üniversiteyi, fakülteyi, bölümü, mesleği tanımaları; üniversite ortamına alışmaları kolaylaştırılmaya ve destek ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çeşitli görüntü kayıt ve ses sistemleriyle donatılmış laboratuvar Psikoeğitim Laboratuvarı, özellikle uygulamalı derslerde kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilere, çeşitli araştırma ve toplumsal sorumluluk projelerinde yer alma ortamı sağlanmaktadır. Başvuruda bulunan ilgili öğrenciler haftada dört saate kadar öğrenci asistanlığı yapabilme gibi deneyim fırsatı elde edebilmektedir.

Bölümde ayrıca, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı ile Çift Anadal Programı yürütülmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM): Bölüm elemanlarının katkısıyla kuruluşu 2007 yılında gerçekleşen ve ülkemizdeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve barış merkezleri ile koordinasyon halinde çalışan Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM), empati, sosyal adalet, insan haklarına, doğaya ve tüm yaşama saygının arttırılması için barış eğitimi ve çatışma/uzlaşmazlık çözümünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması için araştırma ve uygulamalar yapmaktadır.

     http://www.peaceedu.boun.edu.tr/

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEPAM): Yine bölüm elemanlarının katkısıyla 2012 yılında kurulmuş olan, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEPAM) ise, eğitim bilimleri alanında, diğer sosyal bilimlerle işbirliği içinde, kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı araştırmalar yapmaktadır. Yapılan araştırmaların sonuçları doğrultusunda, eğitim sistemi ve eğitim kurumları için politikalar önermek; Türkiye'deki eğitim istatistiklerini eğitim politikaları açısından kullanıma elverişli hale getirmek; eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında görsel, işitsel ve yazılı arşivler oluşturmak; eğitimin sosyal, kültürel ve politik boyutlarıyla ilgili araştırmalarda yeni yöntemleri takip etmek, geliştirmek, uygulamak ve eğitim bilimleri alanında araştırmacı insan gücünün geliştirilmesine/yetiştirilmesine katkıda bulunmak da merkezin hedefleri arasındadır.

     http://bepam.boun.edu.tr/

Öğretim elemanlarımız rektör danışmanlığında, BÜMED Merak Eden Çocuk Okullarının danışmanlığında bulunmakta, üniversitenin çeşitli komisyonlarında ve aşağıdaki merkezlerde kurucu ve yönetici olarak halen görev almaktadırlar:

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜREM) ve Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi (BÜSÖD): Güney yerleşkede olan BÜREM 1992 yılında, Sarıtepe yerleşkesinde olan BÜSÖD ise 2014 yılında öğrenci hizmet birimi olarak kurulmuştur. Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve çok yönlü gelişimleri için gerekli ortamın sağlanmasında, edinilen bilgi ve becerilerin uygulama düzeyine çıkmasında yardımcı olmayı amaçlamaktır.

     https://burem.boun.edu.tr/     https://busod.boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM): Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı tarafından 2006 yılında tasarlanan internet kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişebilmesini amaçlamaktadır. Proje, Türkiye'de sayıları 400 bini bulan görme engellilerin yanı sıra, öğrenme güçlüğü gibi çeşitli nedenlerle basılı kaynaklardan faydalanamayan bireylere de hizmet vermektedir.

     http://getem.boun.edu.tr

Mezunlarımız: Mezunlarımız çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel okullar ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) rehber ve psikolojik danışman olarak, ayrıca aldıkları ek eğitimlerle özel eğitim kurumlarında eğitimci, özel kuruluşlarda insan kaynakları elemanı, sağlık merkezlerinde psikolojik danışman gibi görevlerle farklı sektörlerde çalışmaktadırlar. Sivil toplum kuruluşlarındaki toplumsal katkı çalışmalarında, devlet sektöründe ya da eğitim politikaları geliştiren farklı kuruluşlarda görev yapan mezunlarımız bulunmaktadır. Uzmanlık düzeyindeki formal ve formal olmayan eğitimlerini tamamlayan bir kısım mezunumuz özel merkezlerde aile/çift danışmanlığı gibi belirli uzmanlık alanlarında özel danışmanlık merkezlerinde çalışmaktadır. Bir kısım mezunumuz ise yurtiçi ya da yurtdışında uzmanlık sonrası eğitim tamamlayarak akademik kariyer ile alanlarına katkı sağlamaktadır.

Ayrıca 2020 yılı bölüm tanıtım sunum dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.