Laboratuvar

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün Psikoeğitim Laboratuvarı 2009 yılında kullanıma açılmıştır.  Laboratuvar, birer duvarında tek yönlü ayna bulunduran ve ses yalıtımı yapılmış bir büyük ve bir küçük oda ve aynalı odalarda gerçekleşen oturumları gözlemlemek ve kaydetmek üzere gerekli ekipmanı içeren teknik kontrol odası olmak üzere üç farklı odadan ibarettir. Laboratuvar, danışmanlık becerileri, grup danışmanlığı, staj ve psikoeğitimsel değerlendirme gibi lisans ve yüksek lisans derslerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Örneğin beceri derslerinde, öğrenciler arasındaki canlandırma oturumları genellikle küçük odada yapılmaktadır. Uygulama oturumu gerçekleşirken odadaki kamera ve mikrofon görüntü ve sesleri eşzamanlı olarak büyük odadaki ekrana aktarır. Böylece sınıfın geri kalanı canlandırma oturumunu (ve çoğu zaman oturumdan hemen sonra gerçekleşen gözetimi) danışan, danışman ya da gözetmenin dikkatini dağıtmadan izleyebilirler. Oturum bitiminde projektör ve perde yardımıyla kayıtlar ana odada incelenebilir. Büyük odanın 24, küçük odanın 6 öğrencilik kapasitesi bulunmaktadır. Büyük odada da gerekli olduğunda kullanılabilecek iki kamera ve bir mikrofon bulunmaktadır. Her iki aynalı oda küçük grup danışma oturumları için de kullanılabilmektedir. Laboratuvar, teknolojinin yardımıyla öğrencilerin bireysel danışmanlık ya da değerlendirme becerilerini uygularken profesyonel bir ortamda aktif gözetim almalarına olanak sağlamaktadır.

LABORATUVAR ULAŞIM KROKİSİ