Yüksek Lisans ve Doktora

MA PROGRAMLARI

a) Yetişkin Eğitimi
Eğitim Bilimleri Bölümü, Yetişkin Eğitimi alanı yüksek lisans programı dört ders dönemine yayılan 26 krediden oluşan iki yıllık bir programdır. Bir yüksek lisans tezi hazırlanması ve sözlü olarak savunmasının yapılması da programa dahildir. Öğrencilerden ayrıca, kredisiz olarak aldıkları bir ders çerçevesinde staj yapmaları da beklenmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlar Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Birinci Dönem
Kr. AKTS
ED 501 İstatistik
İstatistiğin veri çözümlemesine uygulanmasındaki ilke ve teknikler. Tek ve çok değişkenli değişinti, ortak değişinti ve bağlanım, ayırıcı ve etmen çözümlemeleri. İstatistik yazılımları aracılığıyla veri çözümleme ve sonuç yorumlama.
4 4 8 8
ED 505 İleri Araştırma Yöntemleri
Bilimsel araştırmanın kavramsallaştırılması. Betimleyici, ilişkisel, nedensel kıyaslamalı ve deneysel tasarımlar dahil olmak üzere niceliksel araştırma. Temellendirilmiş kuram ve vaka çalışması dahil olmak üzere niteliksel araştırma yaklaşımları. Varolan araştırmaların eleştirel irdelenmesi ve bir araştırma önerisi geliştirme.
4 4 8 8
ED 541 Yetişkin Eğitiminin Temelleri
The nature, extent and significance of adult education. Major areas, types of programs with special reference to the Turkish scene. Outstanding trends and issues in the organization, management, and evaluation of adult education programs.
3 3 7 7
ED 579 Lisansüstü Seminer 0 0 1 1
Seçmeli Ders 3 3 7 7
14
14
31
31
İkinci Dönem
Kr. AKTS
ED 546 Yetişkin Eğitiminde Program Planlama
Principles and procedures in identifying and appraising program opportunities in adult education. Special considerations in design, development and implementation of learning programs. Evaluation of adult education programs.
3 3 8 8
ED 558 Eğitimde Yönetim Süreci
Focus on the contemporary framework of educational administration. Planning, organization, management issues in adult as well as in formal educational institutions.
3 3 8 8
ED 564 Seminer
Orientation towards professional expectations and responsibilities. Integration of scientific principles with professional ethics and identity.
3 3 7 7
Seçmeli Ders 3 3 7 7
12
12
30
30
Üçüncü Dönem
Kr. AKTS
ED 569 Alan Çalışması I 0 0 8 8
ED 690 Yüksek Lisans Tezi
Design and completion of an original research project under the supervision of a thesis advisor on a specific topic in the area of specialization selected in accordance with the particular interest of the student.
- - 60 60
0
0
68
68
Dördüncü Dönem
Kr. AKTS
ED 690 Yüksek Lisans Tezi
Design and completion of an original research project under the supervision of a thesis advisor on a specific topic in the area of specialization selected in accordance with the particular interest of the student.
- - 60 60
0
0
60
60