Araştırma Görevlileri

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2017

Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2020

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, -

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2019

Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, -

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, -

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2017

Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, -