Araştırma Görevlileri

Lisans: Boğaziçi Universitesi, 2014
Y. Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, - 
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, -

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2017

Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, -

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2011

Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2013

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, -