Zeynep KIZILTEPE

Prof. Dr.
Ofis: 
YD 211
Telefon: 
0 212 359 6794
Eğitim: 
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1978
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1981
Doktora: Exeter Üniversitesi, 1997
Araştırma Alanları: 

Eğitim psikolojisi, K12 ve yükseköğretimde öğrenme ve öğretme, öğretmenlikte motivasyon, erken cumhuriyet döneminde eğitim sisteminin kuruluşu

 

Yayınlar: 

Yolak, B. B., Kızıltepe, Z., & Seggie, F. N. (2019). The contribution of remedial courses on

the academic and social lives of secondary school students. Journal of Education, 1-11.

Birgili, B., Seggie, F. N., & Kızıltepe, Z. (2019). Investigating the relationship between

volitional strategies and academic achievement in a flipped learning environment. Croatian Journal of Education, 21(1), 345-375.

Birgili, B., Kiziltepe, Z., Seggie, F. N. (2016).  Teaching method preferences of teachers: The

            cooperative teaching method. World Studies in Education, 17(2), 37-52.

Kısabacak, G., Seggie, F. N., Kızıltepe, Z. (2015). Academic workplaces and globalization:

faculty perceptions of private universities in Turkey. Learning and Teaching: An International Journal in Classroom Pedagogy, 8(1), 37-54.

Kızıltepe, Z. (2015). Career choice: Motivations and perceptions of the students of education.

The Anthropologist, 21(1-2), 143-155.

Davarcı, E., Seggie, F.N., Kızıltepe, Z., Yılmaz, G. (2014).  Perceptions of English language

            teachers about their alienation of labor at universities in Turkey. World Studies in

            Education, 15(1), 67-88. 

Yanardöner, E., Kızıltepe, Z., Seggie, N. F., Akmehmet-Şekerler, S. (2014). The learning

            styles and personality traits of undergraduates: A case at a state university in Istanbul.

            The Anthropologist, 18(2), 591-600.

Kızıltepe, Z. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin güdülenmelerini artıran,

            etkilemeyen ve düşüren ögeler. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 47-

            60.

Kızıltepe, Z. (2010). Purposes and identities of higher education institutions, and relatedly the

            role of the faculty. Eurasian Journal of Educational Research, 40, 17-31.

Kızıltepe, Z. (2008). Motivations and demotivations of university teachers. Teachers and

            Teaching: Theory and Practice, 14(5-6), 515-530.

Doğançay-Aktuna & Kızıltepe, Z. (2006). English in Turkey. World Englishes, 24(2), 253-

            265.         

Kızıltepe, Z. (2000). ‘Attitudes and motivation of Turkish ELT students towards second

            language learning’, ITL Review of Applied Linguistics, 129-130, 141-168.

Kitap

 

Kızıltepe, Z. (2019). Motivational issues in teaching. Bern: Peter Lang Publications.

Kızıltepe, Z. (2012). Öğretişim - Eğitim Psikolojisine Çağdaş bir yaklaşım. 3’üncü baskı.

            Ankara: PelikanYayınları.

Kızıltepe, Z. (2007). Öğretişim - Eğitim Psikolojisine Çağdaş bir yaklaşım.  2’inci baskı.

            Istanbul: Epsilon Yayınevi.

Kızıltepe, Z. (2004). Öğretişim - Eğitim Psikolojisine Çağdaş bir yaklaşım.  1’inci baskı.

            Istanbul: Merteks Yayınları.

 

Kitap Bölümleri

 

Kızıltepe, Z. (2014). ‘Teacher stress and misbehavior towards students: A problem of work

motivation’, Gates, G. (yay haz), Mindfulness for educational practice: A path to resilience for challenging work, Volume VIII, Series on Research on Stress and Coping in Education. Connecticut, Information Age Publishing, s. 25-39.

Kızıltepe, Z. (2015). Alanyazın derlemesi. Seggie, F. N. ve Bayyurt, Y. (yay haz), Nitel

            araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. İstanbul: Anı Yayınları, s. 36-43.

Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi. Seggie, F.N. ve Bayyurt, Y. (yay haz), Nitel araştırma:

            Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. İstanbul: Anı Yayınları, s. 253-267.

Kızıltepe, Z. ve Doğançay-Aktuna, S. (2011). ‘Yüksek öğrenim başta olmak üzere Türk eğitim sisteminde yabancı dillerin durumu’, S. Bayraktaroğlu (yay haz), Yabancı dil eğitim modeli: Öğretim, öğrenim, yönetim. İstanbul, s. 132-140.

Kızıltepe, Z. (2007). ‘Teacher occupational stress in İstanbul’, Gates, G. (yay haz), Research

in stress and coping in education, Volume IV, Series on Research on Stress and Coping in Education. Connecticut: Information Age Publishing, s. 145-163.

Kızıltepe, Z. (2006). ‘Sources of teacher demotivation’, Lambert, C. & McCarty C. (yay haz),   Understanding teacher stress in an age of accountability. Volume III, Series on Research on Stress and Coping in Education. Connecticut: Information Age Publishing, s. 131-142.

Kızıltepe, Z. ve Doğançay-Aktuna, S. (2006). ‘Yüksek öğrenim başta olmak üzere Türk

eğitim sisteminde yabancı dillerin durumu’, A. Menz ve C. Schroeder (yay haz), Türkiye’de dil tartışmaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 229-240.

 

Diğer Yayınlar

 

Kızıltepe, Z. (2015). A brief look at the Triarchic Theory of Human Intelligence: Reflections

from Prof. Robert Sternberg. BÜMED Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Aylık Yayını, 206, 44.

Kızıltepe, Z. (2015). Öğretmenin vasıfları üzerine. BÜMED Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar

            Derneği Aylık Yayını, 204, 36-38.

Kızıltepe, Z. (2014). Okullarda demokrasi için eğitim. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi,

            7(29), 25-26.

Kızıltepe, Z. (2014). High/Scope eğitim modeli. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 7(28),

            52-54.

Kızıltepe, Z. (2014). Niçin üniversite? BÜMED Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği

            Aylık Yayını, 19792-93.

Kızıltepe, Z. (2014). Öğretmenlik mesleğinin tercih nedenleri ve öğretmen güdülenmesi. Yeni

            Türkiye - Türk Eğitimi Özel Sayısı, 10(59), 1031-1037.

Kızıltepe, Z. (2013). Çocuk düşünmeyi öğrenirse bilgileri sınırsız olacaktır. BÜMED

            Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Aylık Yayını, 186, 22-23.

Kızıltepe, Z. (2013). Çocuk ve felsefe. BÜMED Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği

            Aylık Yayını, 185, 22-23.

Kızıltepe, Z. (2012). Çocuk düşünmeyi öğrenirse bilgileri sınırsız olacaktır, Radikal, 26

            Kasım.

Kızıltepe, Z. (2010). Foreword, Aylin Buran, Fazıl Say and the classical music stage as

            informal learning space. Berlin: Peter Lang Publications.

Kızıltepe, Z. (2009). Türkiye’de öğretmen yetiştiren okullar: Yetiştirdiğimiz öğretmenlerin

vasıfları üzerine, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Kültür Dergisi, 4(9), 13.

Kızıltepe, Z. (2005). ‘Okullardaki kısır döngü’, Radikal, 13 Haziran, s. 4.

Kızıltepe, Z. (2004). First Language attrition among Turkish Speakers in Sydney, (kitap

            özeti), International Journal of Sociology of Language, 9(165), 179-186.

Kızıltepe, Z. (2003). Yabancı dil öğrencilerinin tutum ve güdülerinde cinsiyet farkı, Eğitim

            ve Bilim, 28(130), 75-83.

Kızıltepe, Z. (2002). İyi ve etkili öğretmen, Eğitim ve Bilim, 27(126), 10-15.

Kızıltepe, Z. (1999). Türk öğrencilerin yabancı dil öğrenimine olan tutumları ve güdüleri,

            Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 81, 5-19.

Kızıltepe, Z. (1998). Yabancı dil öğrenimine yönelik tutumda cinsiyet farkı, Ankara

            Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 74, 5-12.

 

Konferans Bildiri Kitaplarında Yayımlanan Seçili Makaleler

 

Kızıltepe, Z., Duçe, Y., & Acarbay, Y. (2014). The curious çhild time project, Xeni, E. (yay

haz), Creativity in Educational Research and Practice. Oxford: Interdisciplinary Press.

Kızıltepe, Z. (2000). Attitudes and motivation of Turkish students towards learning a foreign

language, Individual Differences in Foreign Language Learning Symposium, Tokyo, 117-131, JALT MWSIG.

Kızıltepe, Z. (2000). Expert teacher and effective teaching, The 5th International BUSEL

            Conference. Ankara: Meteksan A.Ş.

 

Verdiği Dersler: 

Ed 106            Okul Deneyimi

Ed 208            Araştırma Yöntemleri

Ed 211            Eğitim Psikolojisi

Ed 213            Gelişim ve Öğrenme

Ed 400            Öğretmenlik Uygulamasında Güdülenme Konuları

Ed 401            Sınıf Yönetimi

Ed 511            İleri Eğitim Psikolojisi

Ed 513            Yetişkinlik Çağında Gelişim ve Öğrenme

Ed 543            Yetişkin Eğitimi Yöntemleri

Ed 586            Eğitimde Sosyal Psikoloji

Ed 584            Yükseköğretimde Öğretme ve Öğrenme