Tamamlanmış Master Tezler

Tez Başlığı Öğrenci Adı Program Tez Danışmanları Yıl
Kadın Girişimcilerin Mikrokredi Elde Etme ve İş Kurmadaki Öğrenme Deneyimleri

Kadınların ekonomik özgürleşmesinin yanında dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılmasına bir çözüm olarak görülen mikrokredi programları ülkelerde yaygınlaştı. Bu programların kadınları olumlu yönde etkilediğini ve kadınların güçlenmesini desteklediğini gösteren çalışmaların yanı sıra bunun aksini iddia eden çalışmalar da bulunmaktadır. Türkiye'de girişimci kadınların kendi işini kurma sürecindeki tüm deneyimlerini yetişkin eğitimi perspektifinden inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmalar ya eğitim sürecine ya da sonrasındaki sürece odaklanmaktadır. Bu nitel araştırmanın amacı, KOSGEB'den eğitim alan ve ardından kredi desteği ile kendi işyerini açan kadınların öğrenme deneyimlerini incelemektir. Araştırma kapsamında KOSGEB kredi desteği ile kendi işini kuran 12 Lüleburgazlı kadın girişimciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları katılımcıların KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimini çok verimli bulduklarını göstermektedir. Katılımcıların çoğu krediyi almadan önce dükkanı kiralama ve masraflarını yapma sürecinde çok sıkıntı yaşadıklarını aktarmışlardır. KOSGEB'in krediyi işletmelerin kurulmasından sonra vermesi ve bu süreçte yapılan yoğun incelemeler ve evrak işleri katılımcıları zorlamıştır. Tüm katılımcılar kendi işlerini kurduktan sonra hayatlarının olumlu yönde geliştiğini belirtmişlerdir. Kadın girişimci olma konusundaki kararlılıkları onların zorlukları aşmasını sağlamıştır. Bu süreçte ailelerinin desteği katılımcılar için oldukça önemlidir. 12 katılımcıdan 11'i süreç boyunca yaşadıkları zorluklara rağmen KOSGEB kredisine başvurmaktan pişman olmadıklarını belirtmiştir.   Anahtar Kelimeler: Mikrokredi programları, kadın girişimciler, yetişkin öğrenmesi.
Deniz İrem ERGÜNEY Eğitim Bilimleri Özlem Ünlühisarcıklı 2021
A preliminary adaptation of the Minnesota Counseling Inventory

Füsun AKDAĞ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Güler (Okman) Fişek 1979
English language background and academic success: a survey of the first year students at Boğaziçi University

Sylvia MOSTİÇYAN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Güler (Okman) Fişek 1979
Boyutsal tercihler ve kavram öğrenme : ilkokul ana sınıfı öğrencileri üzerinde bir araştırma

Ayşe Ilgaz CARDEN Eğitim Bilimleri 1978
The congruency between ideal and typical teacher concepts and its relation to the academic achievement and educational satisfaction of senior high school students.

Teacher characteristics and behavior traits have been of great importance to researchers studying the teacher-student interrelationship. Characteristics that would make a teacher "good" have been the major concern of teacher training programs. The relation between good teaching and student success achievement has been studied extensively. The present study too investigated the definition of an "ideal" teacher. The criterion used for this definition was the students' concept of their ideal teacher. The "ideal" teacher concept was then compared to the perception of the "typical" teacher concept of the students. The way subjects perceived their "ideal' and 'typical" teacher was determined by their ratings of a list of adjectives. This list was previously gathered by another group of students who described "ideal" and "typical" teacher. The study proceeded in several steps. First of all, the congruency between "ideal" and "typical" teacher concepts for the following groups were determined: "high achievers", "low achievers", "educationally satisfied".
Fatma Şeyma GENÇEL Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Judith Ener 1978
The effect of training for creativity on the divergent thinking abilities of a sample of Turkish ninth graders.

This research was designed (1) to test the effectiveness of a short period of creativity training on the divergent thinking abilities of a sample of Turkish ninth graders, (2) to investigate sex differences in divergent thinking abilities, and (3) to study teacher perceptions of divergent thinking abilities. The experimental group (n-20) was exposed to a training program for one hour per week for two consecutive weeks using Osborn's brainstorming technique and reloted principles. The control group (n.17) also carried out non-acad2mic activities for the same amount of time. A pre-and posttest design was employed to assess t~e effectiveness of the creativity training. The Torrance Tests of Creative Thinking- Verbal forms A and B were used. The tests were scored for the three divergent thinking abilities of fluency, flexibility and originallty. A 2 x 2 (treatment by sex) analysis of covariance was used to analyze the data. The class teacher was asked to nominate students for the three divergent thinking abilities. Teacher nominations for these abilities were correlated with the pretest scores of both cl asses. The following findings were obtained: (1) A short period of creativity training had a significant effect in increasing the three divergent thinking ability scores,of the experimental group. (2) Sex did not have a significant effect on the divergent thinking ability scores. (3) The correlations between teacher nominations and the three divergent thinking ability scores were low. The effects of training for creativity were discussed in terms of their relevance for the Turkish culture, and the feasibility of the integration of such training into the guidance periods in the high schools was considered. The lack of sex differences in divergent thinking was discussed in the context of cross-cultural findings. In relation to the results obtained on th~ teacher nominations, issues of identification of creative students and encouragement of creative abilities in students were discussed.
Nükhet DOĞAN SANDWITH Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Güler (Okman) Fişek 1978