Turhan Oğuzkan Ödülü

Prof. Dr. Turhan Oğuzkan kimdir?

İstanbul Üsküdar’da doğmuş olan Prof. Dr. Abdülbaki Turhan Oğuzkan (7 Ekim 1923 - 25 Nisan 1992), Üsküdar Dumlupınar Şehit Yatı İlkokulu, Paşakapısı Ortaokulu, Edirne İlk Öğretmen Okulu mezuniyetleri sonrası Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü Türkçe-Edebiyat alanında eğitimini tamamlamıştır. Trabzon’da öğretmenlik yaptığı dönemde şiir ve edebiyat yazıları yazmıştır. Askerliği sonrası atandığı Manisa’da öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

Ohio State Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans, Halk Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlamış, bir süre asistan olarak çalışmıştır. Önce asistan, daha sonra öğretmen olarak Gazi Eğitim Enstitüsü’nde görev yapmış, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Türk-Amerikan Derneği’nde İngilizce öğretmenliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Okuma-Yazma ve Genel Kültür Programı materyal hazırlamada editörlük yapmıştır. Okuma-yazma ve yetişkin eğitimi alanlarında kitap ve makaleler yazmıştır. Bir süre, atandığı Talim Terbiye Kurulu’nda üyelik yapmış, öğretim üyesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne geçerek Eğitim Bölümü’nü kurmuş, doçent olmuş, Bölüm Başkanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Lisansüstü Programında öğretim elemanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nca desteklenen Yurt Dışında Yerleşmiş Elemanlar Yoluyla Teknoloji Transferi Projesinde yurt içi ve yurt dışında danışmanlık hizmeti vermiştir.

Türkçe ve İngilizce dillerini son derece iyi kullanan, aynı zamanda Fransızca ve Almanca bilen Prof. Dr. Turhan Oğuzkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Aptullah Kuran’ın daveti üzerine katıldığı Boğaziçi Üniversitesi’nde 1973 yılında Eğitim Şubesi'ni kurarak Eğitim Fakültesi'nin oluşumuna temel hazırlamıştır. Kendisi burada profesörlüğe yükselmiş, 1 Eylül 1973 tarihinden, yaş haddinden emekli olduğu 7 Ekim 1990 tarihine kadar olan sürede Rektör Yardımcılığı ve Eğitim Şubesi, Bölümü ve Eğitim Bilimleri Bölümü’nün kurucu başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Turhan Oğuzkan birçok kitap, ulusal ve uluslararası makale, rapor ve çeviriye imza atmış, hastalıkla boğuştuğu son zamanlarında bile Almanya’daki Türk çocukları için kitap hazırlıklarıyla ilgilenmiştir. Çalışma disiplini, eğitimci, yöneticilik özellikleri ve aile yaşantısıyla çevresine örnek nitelikler taşıyan Prof. Dr. Turhan Oğuzkan ve eşi Gönül Oğuzkan’ın, Pınar adında bir kız, Çağlayan adında bir erkek, iki çocukları vardır.

Prof. Dr. Turhan Oğuzkan Ödülü Eğitim Bilimleri Akademik Bölüm Kurulu’nun 6 Haziran 2003 tarih ve 03/08 Sayılı tutanağında kayıtlı önerisi ve Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 16 Haziran 2003 tarih ve 2003/12 kararı ile başlatılmıştır. Bu ödül, her yıl mezuniyet töreninde Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olan bir öğrenciye verilmektedir. Ödüle layık olmak için öğrencinin sosyal duyarlığı, eğitim ve kültür alanlarında etkinliği, insan ilişkileri ve akademik alanda başarısı gibi örnek öğrenci niteliklerini taşıması koşulu aranmaktadır.

Bugüne kadar Prof. Dr. Turhan Oğuzkan Ödülü’ne layık görülmüş öğrencilerimiz şunlardır: Sarem Hatun Külegeç, 2003; Nur Çayırdağ, 2004; Fatma Aydın, 2005; Elif Balın, 2006; Ramazan Koçak, 2007; Sevcan Ayaş, 2008; Seda Atasoy, 2009; Bingül Kemiksiz, 2010; Kemal Osal, 2011; Ayşe Ulu, 2012; Dilanur Taşkın, 2013; Olcay Ersöz, 2014; Burcu Oğuzdoğan, 2015; Vakıf Dokumacı, 2016; Sedanur Hızır, 2017; Ayça Tuna, 2018; İsmail Elçiçek, 2019; Melike Kırmızıtaş, 2020.