Vizyon ve Misyon

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI

Vizyon:

Rehberlik ve psikolojik danışma alanında disiplinler arası bilimsel bilgi üretmede öncü rol almak; kuram ve araştırmayı bireylerin gelişim ve iyilik durumlarını destekleyici etik mesleki uygulamaya dönüştürmek; tüm varlıklara saygı temelinde toplumsal adalet ve barışa doğru değişimi teşvik etmek.

Misyon:

Bilim insanı-uygulamacı ortak çerçevesi içinde, bireylerin, çiftlerin, ailelerin, grupların, eğitim kuruluşları ve daha geniş toplulukların gelişimsel ve çeşitlilik gösteren gereksinimlerini tanımak ve değerlendirmek; araştırma yapmak ve yayımlamak, araştırma bulgularını bu gereksinimleri karşılayacak hizmetleri ilerletmek üzere hesap verebilir şekilde uygulamak; eğitimsel bilgi ve mesleki deneyimin paylaşılacağı ve yayılacağı yerel ve küresel ortamlar oluşturmak.

Bireylerin eleştirel, yaratıcı, teknolojik açıdan donanımlı ve sorumluluk taşıyan eylemler için girişimde bulunan içgörülü öğrenenler olmaya teşvik edildiği, farklılıklara değer veren, erişilebilir ve destekleyici öğrenme ortamları sunarak örnek oluşturmak.

Sosyal adalet ve çevrebilimsel dizge yönelimleriyle uyumlu olarak, etik duruş ve psikolojik danışman kimliğinin gelişimi; alanın ilerlemesine adanmışlık; mesleki görüş alışverişi, işbirliği ve eylem araştırması yoluyla önderlik; çok-kültürlü yeterliklere dayalı toplumsal katılım yoluyla hak savunuculuğu; ve kapsayıcı toplumsal uygulamaları teşvik.